Huw Edwards, broadcaster and journalist, announces the winner of the 'Sacred Wales - Cymru Sanctaidd' competition.

Tabernacle Chapel voted as Wales’ favourite place of worship.

Huw Edwards, broadcaster and journalist and Vice President of the National Churches Trust launched the ‘Sacred Wales – Cymru Sanctaidd’ competition in July this year, calling on the public to vote for the Welsh church or chapel they liked the most.

Tabernacle Chapel has been revealed as the winner with 7,081 people voting for it as their favourite.

Tabernacle Chapel beat off competition from 49 other churches and chapels. Runners up were St Michael and All Angels, Efenechtyd with 4,498 votes and the Church of the Holy Cross, Mwnt with 1,884 votes.

A Grade I listed building, Tabernacle Chapel was designed by Welsh architect John Humphreys and opened in 1870. It was said to be perhaps the most ambitious chapel in Wales and cost what was then the huge sum of £18,000. It is known as the ‘Cathedral of Welsh Nonconformity’, and has a largely unaltered interior and fittings.

Tabernacle Chapel will receive a special ‘Sacred Wales – Cymru Sanctaidd’ glass trophy, designed by Sandra Snaddon, a Fellow of the Guild of Glass Engravers, and a prize of £500. The trophy and prize money will be handed over at a presentation on Thursday 28 September 2017 at Tabernacle Chapel.

Huw Edwards, broadcaster and journalist and Vice President of the National Churches Trust said:

“I’m delighted that Tabernacle Chapel, ‘the cathedral of chapels’ has been voted Wales’ favourite church or chapel in the National Churches Trust’s ‘Sacred Wales – Cymru Sanctaidd’ competition.”

Huw Tregelles Williams, representing Tabernacle Chapel, said:

“As members of Morriston Tabernacle congregation we are delighted that this iconic building has won the ‘Sacred Wales – Cymru Sanctaidd’ competition. We would like to thank all those in our community and further afield who have made this possible.”

More details at www.nationalchurchestrust.org/news

Pleidleisiwyd Capel y Tabernacl, Treforys, Abertawe yn hoff eglwys neu gapel Cymru.

Lansiwyd cystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd’ gan Huw Edwards, darlledwr a newyddiadurwr ac Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi ym mis Gorffennaf eleni, gan alw ar y cyhoedd i bleidleisio am eu hoff eglwys neu gapel yng Nghymru.

Heddiw datgelwyd mai Capel y Tabernacl yw’r enillydd gyda 7081 o bobl yn pleidleisio ar wefan Cymru Sanctaidd: www.sacredwales.org.uk mai hwn oedd eu ffefryn.

Curodd Capel y Tabernacl 49 o eglwysi a chapeli eraill. Yn ail ac yn drydydd roedd Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Efenechtyd gyda 4498 o bleidleisiau ac Eglwys y Grog, Mwnt gyda 1884 o bleidleisiau.

Dyluniwyd Capel y Tabernacl, adeilad rhestredig Gradd I, gan y pensaer o Gymro, John Humphreys, ac agorodd yn 1870. Dywedwyd mai hwn oedd y capel mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru gan gostio £18,000, swm enfawr bryd hynny. Fe’i hadwaenir yn ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth Gymreig’ ac nid yw’r tu mewn iddo na’i osodiadau wedi newid fawr ddim.

Bydd Capel y Tabernacl Treforys yn derbyn tlws gwydr Cymru Sanctaidd, wedi’i ddylunio gan Sandra Snaddon, Cymrawd Urdd yr Ysgythrwyr Gwydr, a gwobr o £500.

Dywedodd Huw Edwards, darlledwr a newyddiadurwr ac Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi:

“Rwyf wrth fy modd y pleidleisiwyd Capel y Tabernacl, ‘Cadeirlan y Capeli’ yn hoff eglwys neu gapel Cymru yng nghystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd’ Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi.”

Dywedodd Huw Tregelles Williams, yn cynrychioli Capel y Tabernacl:

“Fel aelodau o gynulleidfa Tabernacl Treforys, rydym ar ben ein digon fod yr adeilad eiconig hwn wedi ennill y Wobr. Hoffem ddiolch i bawb yn ein cymuned a thu draw iddi sydd wedi gwneud hyn yn bosib.”