Previous photo
St Hywyn, Aberdaron
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=517
154
3620
Title:
St Hywyn, Aberdaron

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Aberdaron, Gwynedd
Listing: Grade I

The earliest wooden church was founded on this site in the fifth century, on a cliff overlooking the sea. The current stone church is thought to have been built in the twelfth century by a king of Gywnedd. The best architectural feature is the fascinating Norman West door, and against a wall are the gravestones of two early priests.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Aberdaron, Gwynedd
Rhestru: Gradd I

Sefydlwyd yr eglwys bren gynharaf ar y safle hwn yn y bumed ganrif, ar glogwyn yn edrych allan i'r môr. Credir i'r eglwys garreg bresennol gael ei hadeiladu yn y ddeuddegfed ganrif gan un o frenhinoedd Gwynedd. Y nodwedd bensaernïol orau yw'r drws Gorllewinol Normanaidd hynod ddiddorol, ac yn erbyn y wal gellir gweld cerrig beddau dau o'r offeiriaid cynnar.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Aberdaron, Gwynedd
Listing: Grade I

The earliest wooden church was founded on this site in the fifth century, on a cliff overlooking the sea. The current stone church is thought to have been built in the twelfth century by a king of Gywnedd. The best architectural feature is the fascinating Norman West door, and against a wall are the gravestones of two early priests.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Aberdaron, Gwynedd
Rhestru: Gradd I

Sefydlwyd yr eglwys bren gynharaf ar y safle hwn yn y bumed ganrif, ar glogwyn yn edrych allan i'r môr. Credir i'r eglwys garreg bresennol gael ei hadeiladu yn y ddeuddegfed ganrif gan un o frenhinoedd Gwynedd. Y nodwedd bensaernïol orau yw'r drws Gorllewinol Normanaidd hynod ddiddorol, ac yn erbyn y wal gellir gweld cerrig beddau dau o'r offeiriaid cynnar.