Previous photoNext photo
Llandaff Cathedral, Cardiff
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=523
60
3582
Title:
Llandaff Cathedral, Cardiff

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Llandaff, Cardiff, Glamorgan
Listing: Grade I

Llandaff Cathedral is an ancient place of Christian worship since the time of St Teilo in the sixth century, as evidenced by early pillar crosses in the south aisle. The present building is Norman, with much restoration following devastation caused by a German landmine in 1941. Of particular note is Rossetti's reredos Triptych, and the 1950s 'Christ in Glory' Majestas arch, dividing the nave.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Gadeiriol, Llandaf
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Llandaf, Caerdydd, Morgannwg
Rhestru: Gradd I

Mae Eglwys Gadeiriol Llandaf yn fan addoli hynafol i Gristnogion ers cyfnod Sant Teilo yn y chweched ganrif, fel y dangosir gan groesau pileri cynnar yn eil y de. Mae'r adeilad presennol yn Normanaidd o ran arddull, a gwnaed cryn dipyn o waith adfer yn dilyn y difrod a achoswyd gan ffrwydryn tir Almaenaidd yn 1941. Mae'n werth cyfeirio at reredos Triptych Rossetti, a bwa'r Crist Dyrchafedig o'r 1950au, sy'n rhannu corff yr eglwys.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Llandaff, Cardiff, Glamorgan
Listing: Grade I

Llandaff Cathedral is an ancient place of Christian worship since the time of St Teilo in the sixth century, as evidenced by early pillar crosses in the south aisle. The present building is Norman, with much restoration following devastation caused by a German landmine in 1941. Of particular note is Rossetti's reredos Triptych, and the 1950s 'Christ in Glory' Majestas arch, dividing the nave.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Gadeiriol, Llandaf
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Llandaf, Caerdydd, Morgannwg
Rhestru: Gradd I

Mae Eglwys Gadeiriol Llandaf yn fan addoli hynafol i Gristnogion ers cyfnod Sant Teilo yn y chweched ganrif, fel y dangosir gan groesau pileri cynnar yn eil y de. Mae'r adeilad presennol yn Normanaidd o ran arddull, a gwnaed cryn dipyn o waith adfer yn dilyn y difrod a achoswyd gan ffrwydryn tir Almaenaidd yn 1941. Mae'n werth cyfeirio at reredos Triptych Rossetti, a bwa'r Crist Dyrchafedig o'r 1950au, sy'n rhannu corff yr eglwys.