Previous photoNext photo
St Michael and All Angels, Efenechtyd
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=526
4498
10663
Title:
St Michael and All Angels, Efenechtyd

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Efenechtyd, Denbighshire
Listing: Grade II*

There is a real sense of history is this tiny church, which stands in a remote valley. Its origins are thought to be in a monastic community. A thirteenth century building, the majestic oak font is medieval, and a wall painting with a fragment of the Ten Commandments in Welsh is very rare. Outside, the walled circular churchyard is planted with ancient yew trees which are probably older than the church.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Plwyf Sant Mihangel a'r Holl Angylion, Efenechdyd
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Efenechdyd, Sir Ddinbych
Rhestru: Gradd II*

Mae gwir ymdeimlad o hanes yn yr eglwys fach iawn hon, sy'n sefyll mewn dyffryn diarffordd. Credir ei bod yn tarddu o gymuned fynachaidd. Yn yr adeilad hwn o'r drydedd ganrif ar ddeg ceir bedyddfaen derw urddasol, ac mae paentiad ar y wal gyda darn o'r Deg Gorchymyn yn Gymraeg yn anghyffredin iawn. Y tu allan, yn y fynwent gron â wal o'i chwmpas mae coed yw hynafol sydd yn hŵn na'r eglwys siŵr o fod.

Picture credit
Steve Galloway
Description:
Denomination: Anglican
Address: Efenechtyd, Denbighshire
Listing: Grade II*

There is a real sense of history is this tiny church, which stands in a remote valley. Its origins are thought to be in a monastic community. A thirteenth century building, the majestic oak font is medieval, and a wall painting with a fragment of the Ten Commandments in Welsh is very rare. Outside, the walled circular churchyard is planted with ancient yew trees which are probably older than the church.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Plwyf Sant Mihangel a'r Holl Angylion, Efenechdyd
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Efenechdyd, Sir Ddinbych
Rhestru: Gradd II*

Mae gwir ymdeimlad o hanes yn yr eglwys fach iawn hon, sy'n sefyll mewn dyffryn diarffordd. Credir ei bod yn tarddu o gymuned fynachaidd. Yn yr adeilad hwn o'r drydedd ganrif ar ddeg ceir bedyddfaen derw urddasol, ac mae paentiad ar y wal gyda darn o'r Deg Gorchymyn yn Gymraeg yn anghyffredin iawn. Y tu allan, yn y fynwent gron â wal o'i chwmpas mae coed yw hynafol sydd yn hŵn na'r eglwys siŵr o fod.

Picture credit
Steve Galloway