Previous photoNext photo
Capel Rhondda, Hopkinstown
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=530
559
5299
Title:
Capel Rhondda, Hopkinstown

Author:

Description:
Denomination: Baptist
Address: Hopkinstown, Glamorgan
Listing: Grade II*

Capel Rhondda was built in 1853, and re-built in 1886. Constructed of Pennant sandstone in the Italianate style, this is where 'Cwm Rhondda', an unofficial Welsh national anthem, was first sung on 1 November 1907. It was composed by local musician John Hughes, who was asked to write a hymn to celebrate the installation of a new pipe organ.

Disgrifiad:
Enw: Capel Rhondda, Trehopcyn
Enwad: Bedyddwyr
Lleoliad: Trehopcyn, Morgannwg
Rhestru: Gradd II*

Adeiladwyd Capel Rhondda yn 1853, a chafodd ei ailadeiladu yn 1886. Fe'i hadeiladwyd o dywodfaen Pennant mewn arddull Eidalaidd, a dyma'r fan lle y cafodd 'Cwm Rhondda', anthem genedlaethol answyddogol i Gymru, ei chanu am y tro cyntaf ar 1 Tachwedd 1907. Fe'i cyfansoddwyd gan gerddor lleol, John Hughes, y gofynnwyd iddo gyfansoddi emyn i ddathlu gosod organ bib newydd.
Description:
Denomination: Baptist
Address: Hopkinstown, Glamorgan
Listing: Grade II*

Capel Rhondda was built in 1853, and re-built in 1886. Constructed of Pennant sandstone in the Italianate style, this is where 'Cwm Rhondda', an unofficial Welsh national anthem, was first sung on 1 November 1907. It was composed by local musician John Hughes, who was asked to write a hymn to celebrate the installation of a new pipe organ.

Disgrifiad:
Enw: Capel Rhondda, Trehopcyn
Enwad: Bedyddwyr
Lleoliad: Trehopcyn, Morgannwg
Rhestru: Gradd II*

Adeiladwyd Capel Rhondda yn 1853, a chafodd ei ailadeiladu yn 1886. Fe'i hadeiladwyd o dywodfaen Pennant mewn arddull Eidalaidd, a dyma'r fan lle y cafodd 'Cwm Rhondda', anthem genedlaethol answyddogol i Gymru, ei chanu am y tro cyntaf ar 1 Tachwedd 1907. Fe'i cyfansoddwyd gan gerddor lleol, John Hughes, y gofynnwyd iddo gyfansoddi emyn i ddathlu gosod organ bib newydd.