Previous photoNext photo
St Baglan, Llanfaglan
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=535
451
5119
Title:
St Baglan, Llanfaglan

Author:

Description:
Denomination: Friends of Friendless Churches
Address: Llanfaglan, Gwynedd
Listing: Grade I

This tiny church stands on an ancient site. The earliest fabric is thirteenth century, and the interior is largely intact from the eighteenth century. Some of the stones feature fifth and sixth century carving. It sits in isolation overlooking Caenarfon Bay, and despite its remoteness is one of the Friends of Friendless Churches most popular churches to visit. The late Earl of Snowdon’s funeral took place at St Baglan’s and he was buried in the family plot in the churchyard.

Disgrifiad:
Enw: Sant Baglan, Llanfaglan
Enwad: Cyfeillion Eglwysi Digyfaill
Lleoliad: Llanfaglan, Gwynedd
Rhestru: Gradd I

Saif yr eglwys fach iawn hon ar safle hynafol. Daw'r ffabrig cynharaf o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac mae'r tu mewn heb newid i bob pwrpas ers y ddeunawfed ganrif. Mae rhai o'r cerrig yn cynnwys cerfiadau o'r bumed a'r chweched ganrif. Saif ar ei phen ei hun yn edrych dros Fae Caernarfon, ac er ei bod yn ddiarffordd, mae'n un o'r eglwysi mwyaf poblogaidd y bydd Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yn ymweld â hi. Cynhaliwyd angladd y diweddar Iarll Snowdon yn Sant Baglan ac fe'i claddwyd ym mhlot y teulu yn y fynwent.

Picture credit
Alex Ramsey
Description:
Denomination: Friends of Friendless Churches
Address: Llanfaglan, Gwynedd
Listing: Grade I

This tiny church stands on an ancient site. The earliest fabric is thirteenth century, and the interior is largely intact from the eighteenth century. Some of the stones feature fifth and sixth century carving. It sits in isolation overlooking Caenarfon Bay, and despite its remoteness is one of the Friends of Friendless Churches most popular churches to visit. The late Earl of Snowdon’s funeral took place at St Baglan’s and he was buried in the family plot in the churchyard.

Disgrifiad:
Enw: Sant Baglan, Llanfaglan
Enwad: Cyfeillion Eglwysi Digyfaill
Lleoliad: Llanfaglan, Gwynedd
Rhestru: Gradd I

Saif yr eglwys fach iawn hon ar safle hynafol. Daw'r ffabrig cynharaf o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac mae'r tu mewn heb newid i bob pwrpas ers y ddeunawfed ganrif. Mae rhai o'r cerrig yn cynnwys cerfiadau o'r bumed a'r chweched ganrif. Saif ar ei phen ei hun yn edrych dros Fae Caernarfon, ac er ei bod yn ddiarffordd, mae'n un o'r eglwysi mwyaf poblogaidd y bydd Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yn ymweld â hi. Cynhaliwyd angladd y diweddar Iarll Snowdon yn Sant Baglan ac fe'i claddwyd ym mhlot y teulu yn y fynwent.

Picture credit
Alex Ramsey