Previous photoNext photo
St Illtyd, Llantwit Major
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=539
608
5905
Title:
St Illtyd, Llantwit Major

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Llantwit Major, Glamorgan
Listing: Grade I

Known as the Westminster Abbey of Wales, St Illtyd's is one of the oldest Christian sites in the UK. It is on the site of the oldest college, Cor Twedws, founded in the fourth century. St Ittyd, or Illtud, came here around 500AD. The church features spectacular medieval wall paintings, a carved 'Jesse niche', medieval reredos, and a wonderful fifteenth century oak roof. It is an amalgamation of two buildings - the thirteenth century monastery, and a Norman parish church.

Disgrifiad:
Enw: Sant Illtyd, Llanilltud Fawr
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Llanilltud Fawr, Morgannwg
Rhestru: Gradd I

Mae Sant Illtyd, neu, fel y'i gelwir, Abaty Westminster yng Nghymru, yn un o'r safleoedd Cristnogol hynaf yn y DU. Mae ar safle'r coleg hynaf, Cor Twedws, a sefydlwyd yn y bedwaredd ganrif. Daeth Sant Ittyd, neu Illtud, yma tua 500OC. Mae'r eglwys yn cynnwys paentiadau wal canoloesol ysblennydd, 'cilfach Jesse' wedi ei cherfio, reredos canoloesol a tho derw gwych o'r bymthegfed ganrif. Mae'n gyfuniad o ddau adeilad - y fynachlog o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac eglwys y plwyf Normanaidd.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Llantwit Major, Glamorgan
Listing: Grade I

Known as the Westminster Abbey of Wales, St Illtyd's is one of the oldest Christian sites in the UK. It is on the site of the oldest college, Cor Twedws, founded in the fourth century. St Ittyd, or Illtud, came here around 500AD. The church features spectacular medieval wall paintings, a carved 'Jesse niche', medieval reredos, and a wonderful fifteenth century oak roof. It is an amalgamation of two buildings - the thirteenth century monastery, and a Norman parish church.

Disgrifiad:
Enw: Sant Illtyd, Llanilltud Fawr
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Llanilltud Fawr, Morgannwg
Rhestru: Gradd I

Mae Sant Illtyd, neu, fel y'i gelwir, Abaty Westminster yng Nghymru, yn un o'r safleoedd Cristnogol hynaf yn y DU. Mae ar safle'r coleg hynaf, Cor Twedws, a sefydlwyd yn y bedwaredd ganrif. Daeth Sant Ittyd, neu Illtud, yma tua 500OC. Mae'r eglwys yn cynnwys paentiadau wal canoloesol ysblennydd, 'cilfach Jesse' wedi ei cherfio, reredos canoloesol a tho derw gwych o'r bymthegfed ganrif. Mae'n gyfuniad o ddau adeilad - y fynachlog o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac eglwys y plwyf Normanaidd.