Previous photoNext photo
Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, Llandysul
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=540
1699
8434
Title:
Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, Llandysul

Author:

Description:
Denomination: Unitarian
Address: Llwynrhydowen, Llandysul, Ceredigion
Listing: Grade II*

This simple stone chapel, which opened in 1733, retains its Georgian character. It is famed as the mother chapel of Welsh Unitarianism. This area was known to resist waves of Methodist evangelism. In 1876, minister Gwilym Marles and his congregation were locked out of the chapel for inciting rebellion. 'The Lockout' lasted three years, and fuelled national interest and sympathy towards the congregation and minster.

Disgrifiad:
Enw: Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, Llandysul
Enwad: Undodaidd
Lleoliad: Llwynrhydowen, Llandysul, Ceredigion
Rhestru: Gradd II*

Mae'r capel carreg syml hwn, a agorodd yn 1733, yn cynnal ei gymeriad Sioraidd. Mae'n enwog fel mam gapel Undodiaeth Cymru. Roedd yr ardal hon yn hysbys fel un a oedd yn gwrthod ton ar ôl ton o efengyliaeth y Methodistiaid. Yn 1876, cafodd y gweinidog Gwilym Marles a'i gynulleidfa eu cloi allan o'r capel am annog gwrthryfel. Parodd y cyfnod hwn o gael eu cloi allan o'r capel am dair blynedd, a sbardunodd ddiddordeb yn genedlaethol yn y gynulleidfa a'r gweinidog a chydymdeimlad â hwy.

Picture credit
©Crown Copyright:RCAHMW 2017
Description:
Denomination: Unitarian
Address: Llwynrhydowen, Llandysul, Ceredigion
Listing: Grade II*

This simple stone chapel, which opened in 1733, retains its Georgian character. It is famed as the mother chapel of Welsh Unitarianism. This area was known to resist waves of Methodist evangelism. In 1876, minister Gwilym Marles and his congregation were locked out of the chapel for inciting rebellion. 'The Lockout' lasted three years, and fuelled national interest and sympathy towards the congregation and minster.

Disgrifiad:
Enw: Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, Llandysul
Enwad: Undodaidd
Lleoliad: Llwynrhydowen, Llandysul, Ceredigion
Rhestru: Gradd II*

Mae'r capel carreg syml hwn, a agorodd yn 1733, yn cynnal ei gymeriad Sioraidd. Mae'n enwog fel mam gapel Undodiaeth Cymru. Roedd yr ardal hon yn hysbys fel un a oedd yn gwrthod ton ar ôl ton o efengyliaeth y Methodistiaid. Yn 1876, cafodd y gweinidog Gwilym Marles a'i gynulleidfa eu cloi allan o'r capel am annog gwrthryfel. Parodd y cyfnod hwn o gael eu cloi allan o'r capel am dair blynedd, a sbardunodd ddiddordeb yn genedlaethol yn y gynulleidfa a'r gweinidog a chydymdeimlad â hwy.

Picture credit
©Crown Copyright:RCAHMW 2017