Previous photoNext photo
St Tysilio, Menai Bridge
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=543
241
5215
Title:
St Tysilio, Menai Bridge

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Menai Bridge, Anglesey
Listing: Grade II*

This tiny island church has no electricity and dates back to the 1400s, although it is not known who built the church and why. It's thought that it replaced an earlier building. The church is little altered since then. The original wooden roof trusses are still in place, and the octagonal baptismal font is from the fourteenth century. The main door is an unusual feature - a massive oak frame with an arched top is fitted around the door.

Disgrifiad:
Enw: Sant Tysilio, Pont Menai
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Pont Menai, Ynys Môn
Rhestru: Gradd II*

Nid oes gan yr eglwys ynys fach hon drydan ac mae'n dyddio'n ôl i'r 1400au, er nad yw'n hysbys pwy adeiladodd yr eglwys na pham. Credir i'r eglwys ddisodli adeilad cynharach. Nid yw'r eglwys wedi newid fawr ddim ers hynny. Mae'r cyplau to pren gwreiddiol yno o hyd, ac mae'r bedyddfaen wythonglog yn tarddu o'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae'r prif ddrws yn nodwedd anarferol - gyda ffrâm derw anferth bwaog o'i amgylch.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Menai Bridge, Anglesey
Listing: Grade II*

This tiny island church has no electricity and dates back to the 1400s, although it is not known who built the church and why. It's thought that it replaced an earlier building. The church is little altered since then. The original wooden roof trusses are still in place, and the octagonal baptismal font is from the fourteenth century. The main door is an unusual feature - a massive oak frame with an arched top is fitted around the door.

Disgrifiad:
Enw: Sant Tysilio, Pont Menai
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Pont Menai, Ynys Môn
Rhestru: Gradd II*

Nid oes gan yr eglwys ynys fach hon drydan ac mae'n dyddio'n ôl i'r 1400au, er nad yw'n hysbys pwy adeiladodd yr eglwys na pham. Credir i'r eglwys ddisodli adeilad cynharach. Nid yw'r eglwys wedi newid fawr ddim ers hynny. Mae'r cyplau to pren gwreiddiol yno o hyd, ac mae'r bedyddfaen wythonglog yn tarddu o'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae'r prif ddrws yn nodwedd anarferol - gyda ffrâm derw anferth bwaog o'i amgylch.