Previous photoNext photo
Church of the Holy Cross, Mwnt
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=544
1884
8790
Title:
Church of the Holy Cross, Mwnt

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Mwnt, Ceredigion
Listing: Grade I

The Church of the Holy Cross has an intimate and ageless atmosphere. This remote thirteenth century church has a complete medieval roof. Originally a sailor's chapel of ease, it has stunning sea views. The original font made of Preseli stone survives. It has seen significant restoration, including the creation of a chancel in the nineteenth century and repairs after storm damage in the early twentieth century.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Grog, Mwnt
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Mwnt, Ceredigion
Rhestru: Gradd I

Mae gan Eglwys y Grog awyrgylch preifat ac oesol. Mae gan yr eglwys ddiarffordd hon o'r drydedd ganrif ar ddeg do canoloesol sy'n gyflawn. Yn wreiddiol roedd yn gapel anwes i forwyr, ac mae ganddo olygfeydd hyfryd o'r môr. Mae'r bedyddfaen gwreiddiol a wnaed o garreg y Preseli yno o hyd. Mae'r eglwys wedi cael ei hadfer yn sylweddol, gan gynnwys creu cangell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac atgyweiriadau ar ôl i storm ei difrodi ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Mwnt, Ceredigion
Listing: Grade I

The Church of the Holy Cross has an intimate and ageless atmosphere. This remote thirteenth century church has a complete medieval roof. Originally a sailor's chapel of ease, it has stunning sea views. The original font made of Preseli stone survives. It has seen significant restoration, including the creation of a chancel in the nineteenth century and repairs after storm damage in the early twentieth century.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Grog, Mwnt
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Mwnt, Ceredigion
Rhestru: Gradd I

Mae gan Eglwys y Grog awyrgylch preifat ac oesol. Mae gan yr eglwys ddiarffordd hon o'r drydedd ganrif ar ddeg do canoloesol sy'n gyflawn. Yn wreiddiol roedd yn gapel anwes i forwyr, ac mae ganddo olygfeydd hyfryd o'r môr. Mae'r bedyddfaen gwreiddiol a wnaed o garreg y Preseli yno o hyd. Mae'r eglwys wedi cael ei hadfer yn sylweddol, gan gynnwys creu cangell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac atgyweiriadau ar ôl i storm ei difrodi ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.