Previous photoNext photo
St David, Pantasaph
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=546
13
2909
Title:
St David, Pantasaph

Author:

Description:
Denomination: Roman Catholic
Address: Pantasaph, Flintshire
Listing: Grade II*

This Victorian neo-Gothic church was originally built as the parish church for the village, and was donated to the Catholic church by Viscount Fielding and his wife in 1850 when they converted to Catholicism. It was modified by Pugin who designed the high altar, font, Lady Chapel reredos and a statue of the Madonna. Of particular note is the Victorian stained glass.

Disgrifiad:
Enw: Dewi Sant, Pantasaph
Enwad: Yr Eglwys Gatholig
Lleoliad: Pantasaph, Sir y Fflint
Rhestru: Gradd II*

Adeiladwyd yr eglwys Fictoraidd neo-Gothig hon yn wreiddiol fel eglwys y plwyf ar gyfer y pentref, ac fe'i cyflwynwyd yn rhodd i'r eglwys Gatholig gan Is-iarll Fielding a'i wraig yn 1850 pan wnaethant droi at Gatholigiaeth. Fe'i haddaswyd gan Pugin a ddyluniodd yr allor uchel, y bedyddfaen, reredos Capel y Forwyn a cherflun o'r Forwyn Fair. Un peth sy'n drawiadol yw'r gwydr lliw Fictoraidd.

Picture credit
Ian Hamilton
Description:
Denomination: Roman Catholic
Address: Pantasaph, Flintshire
Listing: Grade II*

This Victorian neo-Gothic church was originally built as the parish church for the village, and was donated to the Catholic church by Viscount Fielding and his wife in 1850 when they converted to Catholicism. It was modified by Pugin who designed the high altar, font, Lady Chapel reredos and a statue of the Madonna. Of particular note is the Victorian stained glass.

Disgrifiad:
Enw: Dewi Sant, Pantasaph
Enwad: Yr Eglwys Gatholig
Lleoliad: Pantasaph, Sir y Fflint
Rhestru: Gradd II*

Adeiladwyd yr eglwys Fictoraidd neo-Gothig hon yn wreiddiol fel eglwys y plwyf ar gyfer y pentref, ac fe'i cyflwynwyd yn rhodd i'r eglwys Gatholig gan Is-iarll Fielding a'i wraig yn 1850 pan wnaethant droi at Gatholigiaeth. Fe'i haddaswyd gan Pugin a ddyluniodd yr allor uchel, y bedyddfaen, reredos Capel y Forwyn a cherflun o'r Forwyn Fair. Un peth sy'n drawiadol yw'r gwydr lliw Fictoraidd.

Picture credit
Ian Hamilton