Previous photoNext photo
Pentre Llifor Methodist Church
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=549
53
3013
Title:
Pentre Llifor Methodist Church

Author:

Description:
Denomination: Methodist
Address: Welshpool, Powys
Listing: Grade II*

The first Wesleyan preaching house in north Wales, and the second oldest in Wales. This road side chapel was was built in 1798, by Rev James Buckley, an itinerant preacher and founder of Buckley's brewery. It is built on classical lines of red-brick and slate, with a simple painted Georgian interior. The fittings are the original nineteenth century box pews and pulpit.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Fethodistaidd Pentre Llifor
Enwad: Methodistaidd
Lleoliad: Y Trallwng, Powys
Rhestru: Gradd II*

Y tŵ cwrdd Wesleaidd cyntaf yn y gogledd, a'r ail hynaf yng Nghymru. Adeiladwyd y capel hwn ar ochr y ffordd yn 1798, gan y Parchedig James Buckley, pregethwr teithiol a sylfaenydd bragdy Buckley. Fe'i hadeiladwyd mewn arddull glasurol o frics coch a llechi, gyda thu mewn Sioraidd paentiedig syml. Y ffitiadau yw'r corau a'r pulpud gwreiddiol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Picture credit
©Crown Copyright:RCAHMW 2017
Description:
Denomination: Methodist
Address: Welshpool, Powys
Listing: Grade II*

The first Wesleyan preaching house in north Wales, and the second oldest in Wales. This road side chapel was was built in 1798, by Rev James Buckley, an itinerant preacher and founder of Buckley's brewery. It is built on classical lines of red-brick and slate, with a simple painted Georgian interior. The fittings are the original nineteenth century box pews and pulpit.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Fethodistaidd Pentre Llifor
Enwad: Methodistaidd
Lleoliad: Y Trallwng, Powys
Rhestru: Gradd II*

Y tŵ cwrdd Wesleaidd cyntaf yn y gogledd, a'r ail hynaf yng Nghymru. Adeiladwyd y capel hwn ar ochr y ffordd yn 1798, gan y Parchedig James Buckley, pregethwr teithiol a sylfaenydd bragdy Buckley. Fe'i hadeiladwyd mewn arddull glasurol o frics coch a llechi, gyda thu mewn Sioraidd paentiedig syml. Y ffitiadau yw'r corau a'r pulpud gwreiddiol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Picture credit
©Crown Copyright:RCAHMW 2017