Previous photoNext photo
St David's Cathedral, St Davids
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=552
155
4015
Title:
St David's Cathedral, St Davids

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: St Davids, Pembrokeshire
Listing: Grade I

St David founded his monastery here in the sixth century. The present cathedral was begun in 1181. The whole building was restored by George Gilbert Scott in the 1860s - previous work had never repaired the damage done by Cromwell during the Civil War period. The nave is the oldest surviving part, with an Irish oak ceiling and intricate rood screen. The choir has fine sixteenth century misericords.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Tyddewi
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Tyddewi, Sir Benfro
Rhestru: Gradd I

Sefydlodd Dewi Sant ei fynachlog yma yn y chweched ganrif. Dechreuwyd adeiladu'r eglwys gadeiriol bresennol yn 1181. Cafodd yr adeilad cyfan ei adfer gan George Gilbert Scott yn y 1860au - nid oedd gwaith blaenorol erioed wedi atgyweirio'r difrod a wnaed gan Cromwell yn ystod y Rhyfel Cartref. Y corff yw'r rhan hynaf sydd wedi goroesi, gyda nenfwd derw Gwyddelig a chroglen gain. Mae gan y côr un ar bymtheg o fisericordiau o'r unfed ganrif ar bymtheg.
Description:
Denomination: Anglican
Address: St Davids, Pembrokeshire
Listing: Grade I

St David founded his monastery here in the sixth century. The present cathedral was begun in 1181. The whole building was restored by George Gilbert Scott in the 1860s - previous work had never repaired the damage done by Cromwell during the Civil War period. The nave is the oldest surviving part, with an Irish oak ceiling and intricate rood screen. The choir has fine sixteenth century misericords.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Tyddewi
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Tyddewi, Sir Benfro
Rhestru: Gradd I

Sefydlodd Dewi Sant ei fynachlog yma yn y chweched ganrif. Dechreuwyd adeiladu'r eglwys gadeiriol bresennol yn 1181. Cafodd yr adeilad cyfan ei adfer gan George Gilbert Scott yn y 1860au - nid oedd gwaith blaenorol erioed wedi atgyweirio'r difrod a wnaed gan Cromwell yn ystod y Rhyfel Cartref. Y corff yw'r rhan hynaf sydd wedi goroesi, gyda nenfwd derw Gwyddelig a chroglen gain. Mae gan y côr un ar bymtheg o fisericordiau o'r unfed ganrif ar bymtheg.