Previous photoNext photo
St Mary, Tenby
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=554
17
2467
Title:
St Mary, Tenby

Author:

Description:
Denomination: Anglican
Address: Tenby, Pembrokeshire
Listing: Grade I

One of the largest parish churches in Wales, St Mary's has a 152 foot spire. The church was founded in the thirteenth century and is an outstanding late medieval church. The chancel's wagon roof has 75 carved roof bosses, depicting fish, beasts, a mermaid, and flowers and foliage. The St Thomas and St Nicholas Chapels are both medieval. A font and one of bells date from the fifteenth century.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Santes Fair, Dinbych-y-pysgod
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro
Rhestru: Gradd I

Mae gan Eglwys y Santes Fair, un o eglwysi'r plwyf hynaf yng Nghymru, feindwr 152 troedfedd. Sefydlwyd yr eglwys yn y drydedd ganrif ar ddeg ac mae'n eglwys neilltuol o ddiwedd y canol oesoedd. Mae gan grymdo'r gangell 75 o fylau to cerfiedig, yn darlunio pysgod, bwystfilod, môr-forwyn, a blodau a dail. Mae Capeli Sant Thomas a Sant Nicholas ill dau yn ganoloesol. Mae bedyddfaen ac un o'r clychau yn dyddio o'r bymthegfed ganrif.
Description:
Denomination: Anglican
Address: Tenby, Pembrokeshire
Listing: Grade I

One of the largest parish churches in Wales, St Mary's has a 152 foot spire. The church was founded in the thirteenth century and is an outstanding late medieval church. The chancel's wagon roof has 75 carved roof bosses, depicting fish, beasts, a mermaid, and flowers and foliage. The St Thomas and St Nicholas Chapels are both medieval. A font and one of bells date from the fifteenth century.

Disgrifiad:
Enw: Eglwys y Santes Fair, Dinbych-y-pysgod
Enwad: Anglicanaidd
Lleoliad: Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro
Rhestru: Gradd I

Mae gan Eglwys y Santes Fair, un o eglwysi'r plwyf hynaf yng Nghymru, feindwr 152 troedfedd. Sefydlwyd yr eglwys yn y drydedd ganrif ar ddeg ac mae'n eglwys neilltuol o ddiwedd y canol oesoedd. Mae gan grymdo'r gangell 75 o fylau to cerfiedig, yn darlunio pysgod, bwystfilod, môr-forwyn, a blodau a dail. Mae Capeli Sant Thomas a Sant Nicholas ill dau yn ganoloesol. Mae bedyddfaen ac un o'r clychau yn dyddio o'r bymthegfed ganrif.