Previous photoNext photo
Soar y Mynydd, Tregaron
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=557
142
4153
Title:
Soar y Mynydd, Tregaron

Author:

Description:
Denomination: Calvinistic Methodist
Address: Tregaron, Ceredigion
Listing: Grade II*

Soar y Mynydd is the remotest chapel in Wales. Its name is Welsh for 'Zour of the mountain'. It was built in 1822 to serve a hugely scattered congregation of farmers. The simple building is made of local rubble stone and whitewashed, with a slate roof. Inside, one of the most prominent features is the painted scroll reading 'God is love' above the pulpit.

Disgrifiad:
Enw: Soar y Mynydd, Tregaron
Enwad: Methodistiaid Calfinaidd
Lleoliad: Tregaron, Ceredigion
Rhestru: Gradd II*

Soar y Mynydd yw'r capel mwyaf diarffordd yng Nghymru. Fe'i hadeiladwyd yn 1822 i wasanaethu cynulleidfa o ffermwyr dros ardal wasgaredig. Mae'r adeilad syml wedi ei wneud o rwbel lleol ac wedi ei wyngalchu, gyda tho llechi. Y tu mewn, un o'r nodweddion amlycaf yw'r sgrôl baentiedig yn cynnwys y geiriau 'Duw cariad yw' uwchben y pulpud.
Description:
Denomination: Calvinistic Methodist
Address: Tregaron, Ceredigion
Listing: Grade II*

Soar y Mynydd is the remotest chapel in Wales. Its name is Welsh for 'Zour of the mountain'. It was built in 1822 to serve a hugely scattered congregation of farmers. The simple building is made of local rubble stone and whitewashed, with a slate roof. Inside, one of the most prominent features is the painted scroll reading 'God is love' above the pulpit.

Disgrifiad:
Enw: Soar y Mynydd, Tregaron
Enwad: Methodistiaid Calfinaidd
Lleoliad: Tregaron, Ceredigion
Rhestru: Gradd II*

Soar y Mynydd yw'r capel mwyaf diarffordd yng Nghymru. Fe'i hadeiladwyd yn 1822 i wasanaethu cynulleidfa o ffermwyr dros ardal wasgaredig. Mae'r adeilad syml wedi ei wneud o rwbel lleol ac wedi ei wyngalchu, gyda tho llechi. Y tu mewn, un o'r nodweddion amlycaf yw'r sgrôl baentiedig yn cynnwys y geiriau 'Duw cariad yw' uwchben y pulpud.