Previous photoNext photo
Tabernacle Chapel, Morriston
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=562
7081
22126
Title:
Tabernacle Chapel, Morriston

Author:

Description:
Denomination: Independent
Address: Morriston, Swansea
Listing: Grade I

Welsh architect John Humphreys built what is said to be perhaps the most ambitious chapel in Wales in 1870, for the then-huge sum of £18,000. It is known as the 'Cathedral of Welsh Nonconformity', and has a largely unaltered interior and fittings. The facade has eight huge Corinthian columns and arches, and the interior is a masterclass in mahogany, with an impressive choir gallery and a distinctive three-case organ.

Disgrifiad:
Enw: Capel y Tabernacl, Treforys
Enwad: Annibynnol
Lleoliad: Treforys, Abertawe
Rhestru: Gradd I

Adeiladodd y pensaer o Gymru, John Humphreys, y capel mwyaf uchelgeisiol efallai yng Nghymru yn 1870, am £18,000 a oedd yn swm enfawr o arian bryd hynny. 'Eglwys Gadeiriol Anghydffurfiaeth yng Nghymru' yw'r enw a roddir ar yr adeilad, ac mae'r tu mewn a'r ffitiadau heb newid fawr ddim. Mae gan y ffasâd wyth colofn Gorinthaidd enfawr a bwâu, a gwelir defnydd helaeth a meistrolgar o bren mahogani y tu mewn, gydag oriel gôr drawiadol ac organ tri chas arbennig.

Picture credit
Creative Commons: © John Lord (cc-by-sa/2.0)
Description:
Denomination: Independent
Address: Morriston, Swansea
Listing: Grade I

Welsh architect John Humphreys built what is said to be perhaps the most ambitious chapel in Wales in 1870, for the then-huge sum of £18,000. It is known as the 'Cathedral of Welsh Nonconformity', and has a largely unaltered interior and fittings. The facade has eight huge Corinthian columns and arches, and the interior is a masterclass in mahogany, with an impressive choir gallery and a distinctive three-case organ.

Disgrifiad:
Enw: Capel y Tabernacl, Treforys
Enwad: Annibynnol
Lleoliad: Treforys, Abertawe
Rhestru: Gradd I

Adeiladodd y pensaer o Gymru, John Humphreys, y capel mwyaf uchelgeisiol efallai yng Nghymru yn 1870, am £18,000 a oedd yn swm enfawr o arian bryd hynny. 'Eglwys Gadeiriol Anghydffurfiaeth yng Nghymru' yw'r enw a roddir ar yr adeilad, ac mae'r tu mewn a'r ffitiadau heb newid fawr ddim. Mae gan y ffasâd wyth colofn Gorinthaidd enfawr a bwâu, a gwelir defnydd helaeth a meistrolgar o bren mahogani y tu mewn, gydag oriel gôr drawiadol ac organ tri chas arbennig.

Picture credit
Creative Commons: © John Lord (cc-by-sa/2.0)