Previous photoNext photo
St David, Maesglas
by
Contest is finished!
https://www.sacredwales.org.uk/?contest=photo-detail&photo_id=563
85
3256
Title:
St David, Maesglas

Author:

Description:
Denomination: Roman Catholic
Address: Maesglas, Newport
Listing: Unlisted

St David's is a modern church, built in 1963 by P D Hepworth. It replaced a one story building on land gifted by Viscount Tredegar to the parish in 1934. Each brick behind the altar has the name of a pupil at St David's school who paid for it. Its clean modern lines include walls of jewel-like windows.

Disgrifiad:
Enw: Dewi Sant, Maesglas
Enwad: Yr Eglwys Gatholig
Lleoliad: Maesglas, Casnewydd
Rhestru: Yn anrhestredig

Mae Eglwys Dewi Sant yn eglwys fodern a adeiladwyd yn 1963 gan P D Hepworth. Disodlodd adeilad un llawr ar dir a gyflwynwyd yn rhodd gan Is-iarll Tredegar i'r plwyf yn 1934. Mae pob bricsen y tu ôl i'r allor yn cynnwys enw disgybl yn ysgol Dewi Sant a dalodd amdani. Mae ei llinellau modern a glân yn cynnwys waliau o ffenestri tebyg i emau.
Description:
Denomination: Roman Catholic
Address: Maesglas, Newport
Listing: Unlisted

St David's is a modern church, built in 1963 by P D Hepworth. It replaced a one story building on land gifted by Viscount Tredegar to the parish in 1934. Each brick behind the altar has the name of a pupil at St David's school who paid for it. Its clean modern lines include walls of jewel-like windows.

Disgrifiad:
Enw: Dewi Sant, Maesglas
Enwad: Yr Eglwys Gatholig
Lleoliad: Maesglas, Casnewydd
Rhestru: Yn anrhestredig

Mae Eglwys Dewi Sant yn eglwys fodern a adeiladwyd yn 1963 gan P D Hepworth. Disodlodd adeilad un llawr ar dir a gyflwynwyd yn rhodd gan Is-iarll Tredegar i'r plwyf yn 1934. Mae pob bricsen y tu ôl i'r allor yn cynnwys enw disgybl yn ysgol Dewi Sant a dalodd amdani. Mae ei llinellau modern a glân yn cynnwys waliau o ffenestri tebyg i emau.